ARCHIVED SWORDS

IRON

KINKO

Juyo Token

Swords

Tosogu

ARMOR ETC

Home

Contact

Links     

GG0408

SOLD

 

 

GG0512

Takahashi Hidetsugu

SOLD

-

KK0494

Koto Gassan Tanto

SOLD

 

KK0512

Shimada Sukemune

 

 

GG0483

Aizu Motooki

 

KK0501

Unju Naginatanaoshi

SOLD

 

S0377

Kawachi Daijo Masahiro - Corrected Listing

 

S0500

 

 

S0373

Kaga Morimichi

 

 

S0490

Hoki no Kami Nobuteru

 

 

S0481

Sandai Bizen Yasumitsu

 

S0491

Mutsu no Kami Tadayoshi Wakizashi - Jojo  Saku

SOLD

 

 

S0492

Shinto Fuyuhiro

Sold

S0406

Kaga Norimitsu

SOLD

 

S0496

Hokke Saburo Nobufusa

SOLD

 

 

S0360

Mino Kanemitsu Wakizahi

SOLD

 

S0359

Sue Mihara Masahisa

Sold

 

 

S0409

Kiyonobu - Chujo Saku

Sold

 

 

S0412

Shinshinto Fuyohiro

SOLD

 

S0479

Owari Nobutaka Wakizashi

SOLD

 

S0482

Mumei Shishinto Katana

SOLD

 

S0404

Special Order Blade & Koshirae by Nobukuni Matasuke (Masayoshi)

No longer available.

 

S0420

Bare Blade Signed Nanki Tomotaka

SOLD

S0292

Daisaku Terukado / Yoshisada katana

Sold

 

S0498

Signed Yamashiro ????

SOLD

 

 

 

S0385

Ko Mihara

Sold

 

S0383

Gassan Chikanori Shobuzukure Katana

SOLD

 

S0366

Mino Wakizashi

Sold

 

S0376

Signed Inoue Kunisada

 SOLD

 

 

S0378

Taira Nagamori Wakizashi

SOLD

 

S0398

Metazashi with Kikuchi Tanto

Sold

S0277

Suketsugu

Sold

M0050

Ainu Koshirae

Sold

 

S0418

Mori Daimyo Nobukuni Katana

Sold

 

 

 

S0381

Yamato no Kami Yoshimich

Sold

 

S0393

Awataguchi Tadatsuna - Shodai

Sold

 

S0392

Mumei Shinshinto Katana

Sold

 

S0384

Koto Katana in Minty Mounts

Sold

 

S0401

Noshu Yasukuni.

Sold

 

S0416

Keishinsai Nobumasa

Sold

 

S0396

Nambokucho Tegai

Sold

S0411

O-suriage Koto Katana

Sold

 

S0374

Nambokucho Uda Katana & Namban Koshirae

SOLD

 

S0334

Ujiyoshi

Sold

 

S0381

Yamato no Kami Yoshimich

Sold

 

S0400

Kikuchi Yari Wakizashi

Sold

 

 

 

S0386

Kanetsugu Gendai Wakizashi

Sold

 

S0382

Awataguchi Tadatsuna Wakizashi

Sold

 

 

S0388

39 Inch Blade - Kunimichi Nagamaki & Koshirae

sold

 

S0387

Bizen Yoshimitsu Tachi

sold

 

 

S0372

Fuyuhiro Handachi

SOLD

 

S0370

Bizen Sukesada Tanto

HOLD

S0377

Kanetsugu - Wazamono Sharpness

SOLD

 

 

S0375

Ishido Teruhide

SOLD

 

S0391

Heianjo Nobukuni Wakizahi - Nambokucho

 

 

S0389

Sengo Katana

 

S0385

O-Kanemitsu

S0375

Tanto signed Yukimitsu

SOLD

 

 

S0369

Rare Koto Naginata

SOLD

 

 

S0368

Masatsune Katana

SOLD

 

S0340

Sukesada - Eiroku

SOLD

 

S0379

Soshu Yasuharu

Sold

 

 

S0325

Mumei Wakizashi

SOLD

 

S0214

Mori Daimyo Nobukuni Katana

SOLD

 

S0287

Ko Senjuen Tachi - Earliest Kamakura

SOLD

 

 

S0228

Bitchu Yasuhiro

SOLD

 

S0372

Kashu Nagamitsu

SOLD

 

 

S0374

Kasama Ikkansai Shigemasa Tanto

SOLD

 

S0371

Yamato Kanebo Masatsugu Omiyari - 28.75"

SOLD

 

 

S0370

Shinshinto Bizen Sukemitsu

SOLD

 

S0326

Owari Ujinobu

SOLD

 

S0356

Aiguchi Wakizashi

SOLD

 

S0277

Hizen Hirado Ju Suketsugu

SOLD

 

S0354

Boys Day Handachi

SOLD

 

 

S0333

Shinto Kunitsugu Wakizashi in Period Koshirae

Sold

 

 

S0353

Wakizashi Signed Kanesada

SOLD

 

S0344

Mizuta Kunishige

SOLD

 

S0352

Special Order Blade & Koshirae by Nobukuni Matasuke (Masayoshi)

SOLD

 

S0346

Edo Hojoji Katana

SOLD

 

S0340

Sukesada - Eiroku

SOLD

 

S0376

Ajiri Yasuyoshi Tachi - Yasukuni Jinja

SOLD

 

 

S0367

Naginatanaoshi Wakizashi

Sold

 

S0365

Uda Kunimune Tanto

SOLD

 

S0364

Iwami Kunisuke Wakizashi

SOLD

 

S0363

Kiyondo Tanto

SOLD

 

 

 

S0357

Shinto Sukesada

SOLD

S0313

Gedaito Nagamitsu Tachi

Sold

 

S0362

Signed Suishinshi Masahide

SOLD

 

S0343

Bungo Saneyuki

SOLD

 

S0349

Horii Toshihide Katana

SOLD

 

S0337

Bizen Kiyomitsu

SOLD

 

S0355

Muzori Katana

SOLD

 

S0342

Mumei Koto Tanto

SOLD

 

S0331

Saiba Shodai Yasumitsu

SOLD

 

S0311

Mumei Shinto Wakizashi

SOLD

 

S0301

Katana Signed Tadayoshi

SOLD

 

S0281

Mounted Mumei Mino Tanto

SOLD

 

S0351

Mumei Koto Katana

SOLD

 

S0332

Daido Tanto

 Sold

 

S0330

Bungo Yamato no Kami Kuniyuki

SOLD

 

S0335

Shinto Sukesada

SOLD

 

 

S0329

Nanki Monju Shigekuni - Nidai

SOLD

 

S0320

Shodai Shimada Tomoshige

SOLD

 

S0276

Hizen Kunihiro

SOLD

 

S0318

Mihara Masachika Wakizashi

SOLD

 

S0328

Mizuta Kunishige Jojosaku - Cutting Test

SOLD

 

 

S0327

Shodai Yamato Yoshimichi Ken

SOLD

 

S0324

Shinto Wakizashi in Koshirae

SOLD

 

S0310

Daido Naofusa

SOLD

 

 

S0302

Edo Period Katana

SOLD

 

 

S0323

Wakizashi Signed Nobukuni Yoshimasa in Koshirae

SOLD

 

S0316

Gassan Chikanori Shobuzukure Katana

SOLD

 

S0304

Nobutaka Wakizashi

Sold

 

 

S0291

Mumei Shinshinto Katana

SOLD

 

Hizen Hirado Ju Suketsugu

M0044

Jumonji Yari

SOLD

 

S0296

Uda Hirakuni

SOLD

 

 

S0284

Shodai Bitchu Yasuhiro

SOLD

 

 

S0309

Ko-Uda Naginatanaoshi Katana

SOLD

 

 

S0312

Bungo Takada Katana

SOLD

 

M0039

Kogatana Signed Toshinaga

SOLD

 

 

 

S0259

Monju Shigesada Wakizashi

SOLD

 

 

S0236

Uda Kuninaga Tanto

SOLD

 

S0226

Kodama Tsunenaga

SOLD

 

 

S0315

 Hojoji Masahiro Katana

SOLD

 

 

S0314

Shigehiro Tanto

SOLD

 

S0259

Monju Shigesada Wakizashi

SOLD

 

S0227

Ko Mihara

SOLD

 

S0290

Satsuma Masazane

SOLD

S0283

Kamakura Senjuen Katana

SOLD

 

S0308

Nambokucho Naginatanaoshi - Saiba

SOLD

 

S0307

Bizen Sukekane

SOLD

 

S0297

Mumei Shinto Katana

SOLD

 

 

S0233

Yasukuni Jinja Yasunori Tachi

SOLD

 

 

S0306

Nobutaka Katana

SOLD

 

S0305

Nobutaka Tanto

SOLD

 

M0046

Yokoya & Shozui Koshirae

SOLD

 

 

M42

Koshirae

SOLD

 

 

M0040

Shimosaka Suyari

SOLD

 

S0270

Bizen Kaga no Suke Yokoyama Sukenaga Wakizashi

DONE

 

S0257

Bungo Takada Munekage Wakizashi

SOLD

 

S0303

Mumei Katana

SOLD

S0283

Kamakura Senjuen Katana

SOLD

 

 

S0233

Yasukuni Jinja Yasunori Tachi

SOLD

 

 

 

S0279

Suketoshi Kumariotoshi Tanto

SOLD

 

S0286

Kwaiken

Sold

 

S0205

Omi no Kami Hojoji Tachibana Masahiro

SOLD

 

S0293

Ozaki Suketaka Wakizashi

SOLD

M0043

Masahiro Koshirae

SOLD

 

S0298

Edo Hojoji Masahiro - Shodai

SOLD

 

S0225

Horii Toshihide Katana

SOLD

 

S0241

Morimitsu Gendai Wakizashi

SOLD

 

S0269

Kaga Masakuni Katana

Sold

 

S0267

Inshu Kanetsugu Katana

Sold

S0253

Omiya Morishige

Sold

 

S0275

Tegarayama Masahige

Sold

 

S0273

Shinshinto In Mint Gunto Koshirae

Sold

 

 

 

S0256

Samenori Aiguchi

Sold

 

S0271

Mino Seki Katana in Satsuma Koshirae

Sold

 

S0205

Omi no Kami Hojoji Tachibana Masahiro

 

S0268

 

Mihara Katana

Sold

 

S0266

 

Settsu Sukeharu

Sold

 

S0263

Katana Signed As Kozuke Daijo Sukesada

Sold

 

S0262

Bizen Katsumitsu - Saijosaku

Sold

 

S0261

Miyoshi Nagamichi Katana

Sold

 

 

S0251

Takada Noriyuki

Sold

 

S0250

Bishu Sadatsugu Wakizashi

Sold

 

 

 

S0245

Tamba no Kami Minamoto Hisamichi

Sold

 

 

S0265

Norimitsu Uchigatana

SOLD

 

S0264

Bishu Osafune Sukesada

SOLD

 

S0260

Katana Signed Minamoto Kiyomaro

SOLD

 

S0252

Bizen Shigezane Naginatanaoshi Katana

SOLD

 

S0255

Osafune Sanemitsu

SOLD

 

S0238

Chikugo Mitsuzane Uchigatana

SOLD

 

 

S0232

Ashu Yasuyoshi Katana - Shodai

SOLD

 

 

S0244

Silver Mounted Hamadashi

SOLD

 

 

S0243

Awataguchi Tadatsuna Naginata

SOLD

 

S0239

Osoraku Tanto Attributed to Ujifusa

SOLD

 

 

S0215

Edo Hojoji Katana

SOLD

 

S0206

Koto Uda Tanto

SOLD

 

S0224

Mounted Katana

SOLD

 

S0235

Muromachi Katana Signed Kagemitsu

SOLD

 

S0203

Mumei Mino Shinto Wakizashi

SOLD

 

S0236

Soshu Minamoto Iye/

SOLD

 

S0223

Nobukuni Tanto

SOLD

 

S0221

Aizu Kanesada - Tenth Generation

SOLD

 

S0217

Aizu Kanetomo Katana

SOLD

 

 

S0231

Kaneharu Wakizashi

SOLD

 

S0230

Hideaki (Horii Toshihide)

SOLD

 

S0216

Katana Signed Kunihiro

SOLD

 

S0222

Higo no Kami Hata Mitsuyo

SOLD

 

S0220

Signed Koto Tachi

SOLD

 

 

S0210

Sasaki Ippo

SOLD

 

S0218

Harima no Kami Teruhiro Katakiriba Wakizashi

NO LONGER AVAILABLE

 

S0219

Sanemitsu Tachi - Kamakura

SOLD

 

 

S0211

Shigeiye Shinsaku Wakizashi

SOLD

 

S0158

Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi

SOLD

 

S0213

SOLD

 

S0183

Kozori Bizen Sukemitsu Aiguchi

SOLD

 

S0192

Hosokawa Tadamasa

SOLD

 

S0208

Hidari Kaneyasu

SOLD

 

S0201

Jumyo Katana 

SOLD

 

S0204

SOLD

 

S0198

Bitchu Aoe Nagatsugu

SOLD

 

S0186

Mutsu no Kami Daido

SOLD

 

S0197

Kyoto Tamba - Shodai

SOLD

 

S0172

Chikushi Ryokai

SOLD

 

S0194

Taiheisei Tomonaga

SOLD

 

S0189

Mihara Naginatanaoshi

SOLD

 

S0084

SOLD

 

S0191

SOLD

 

S0190

SOLD

 

M0026

Takahashi Nobuhide - Special Order Kama Yari

SOLD 

 

S0176

Satsuma Motohira Katana

SOLD

 

S0180

Kokubunji Sukekuni

SOLD

 

 

S0179

Kazuhide Wakizashi

SOLD

 

                                                                                                                                                                                          S0068                                                                          

\

      SOLD   

                                                                  

S0188

                                                      

                                                      

Yokoyama Sukenaga

SOLD

 

S0185

Ozaki Gengoemon Suketaka Wakizashi

SOLD

      

S0170

Higo Enju

SOLD

          

S0144

Uda Katana

 SOLD

    

S0177

 SOLD

                     

M0023

Nanki Shigekuni Yari

 SOLD

                    

S0163

 SOLD

 

  S0160

Enju Muneyoshi Aiguchi

SOLD

                       

S0122

  

SOLD

 

S0139

SOLD

 

S0121

SOLD

 

 S0120

SOLD

 S0119

SOLD

 

                                                                                                                                                                                        S0088  

 

                                                                                                                                                                            SOLD

 

 

S0140

SOLD

 

 

S0133

Hizen Tadayoshi - Roku Dai

SOLD

 

  S0159

SOLD

 

S0169

O-suriage Shinto Katana

SOLD

 

S0168

Osafune Sukesada Wakizashi

SOLD

 

                                                                                                                                                                                          S0157

Hirotaka Wakizashi

SOLD

 

 

     S0080                                                                                        081S0083                           

                                                                  

Sengo Muramasa Nidai  Tanto                                                                            Yamato Shizu Katana                             

SOLD                                                                                          SOLD                

 

S0090                                                                                          S0038

                         

SOLD                                                                          SOLD

 

 

        S0076          

         SOLD       

                         

 

S0076

SOLD

 

S0091

SOLD

 

S0150

SOLD

               

                                                                                                                             S0106                                                                                                 S0107

                          

                                                                                                                              SOLD                                                                               SOLD

  

 

S0394

Shimada Gisuke

 

 

S0147

SOLD