SWORDS

SHINTO

S0533

Naisada

 

S0532

Fujiwara Nobu/

SOLD

 

S0531

Hizen Masahiro

HOLD

 

S0530

Izumi no Kami Kunisada - Shodai

 

S0529

Tamba no Kami Yoshimichi

 

S0526

Awataguchi Tadatsuna - Shodai

 

 

MISSING - PRESUMED STOLEN SWORD

Katana Signed Doshu no Kami Kunimasa

 

 

S0525

Shinkai Wakizashi

 

 

S0524

Hizen Munetsugu

 

 

S0522

Etchu no Kami Masatoshi - Sandai

 

 

S0521

Etchu No Kami Kanekuni

 

 

S0520

Kunisuke - Godai

 

 

S0518

Sandai Echizen Yasutsugu

 

S0516

Izumi no Kami Kunisada - Shodai

 

S0514

Shinto Wakizashi - Masame Hada

SOLD

 

 

S0509

Katsutoshi Yoroidoshi

 

S0505

Shigetsune Wakizahi

 

S0495

Echizen Shimosaka

 

S0489

Harima Daijo Narisada

REDUCED

 

S0407

Sukenobu Wakizashi

 

S0410

Mumei Wakizashi

 

 

S0528

Tsugusuke Sankaku Yari

SOLD

 

S0527

Kunikane Wakizashi

SOLD

 

S0517

Shinkai Wakizashi

SOLD

 

S0519

Mumei Shinto Tachi

SOLD

 

 

S0515

Mutsu no Kami Tadayoshi

SOLD

 

 

S0484

Sandai Hisamichi O-suriage by Kunihide

SOLD

 

S0430

Soten Style Mounted Wakizashi

SOLD

 

S0373

Reevaluated.  Polish & Shinsa

 

S0403

Iga no Kami Sadatsugu

SOLD

 

S0289

Mounted Wakizashi

SOLD

 

 

S0395

Rai Kinmichi Wakizashi

SOLD

 

S0525

Mumei Shinto

SOLD

 

 

S0285

Nijimei Kunisuke Wakizashi

SOLD

 

S0488

Katana signed Ueno Daijo Sukesada

SOLD

 

S0510

Mumei Mino Wakizashi

SOLD

S0512

Gimei Nobuyoshi Wakizashi

Sold

 

S0511

Omi no Kami Tsuguhira

Sold

 

 

Hit Counter