SWORDS

SHINTO

S0514

Shinto Wakizashi = Masame Hada

 

S0512

Gimei Nobuyoshi Wakizashi

Sold

 

S0511

Omi no Kami Tsuguhira

SOLD

 

S0510

Mumei Mino Wakizashi

SOLD

 

S0509

Katsutoshi Yoroidoshi

 

S0505

Shigetsune Wakizahi

 

S0503

Kyugunto Signed Tadayoshi

 

S0502

Katana Signed Doshu no Kami Kunimasa

 

S0499

Kunikane Wakizashi

 

 

S0495

Echizen Shimosaka

 

S0489

Harima Daijo Narisada

 

 

S0488

Katana signed Ueno Daijo Sukesada

SOLD

 

 

S0484

Sandai Hisamichi O-suriage by Kunihide

 

 

S0289

Mounted Wakizashi

 

 

S0480

Echizen Sadatsug

SOLD

 

 

 

S0430

Soten Style Mounted Wakizashi

 

 

S0403

Iga no Kami Sadatsugu

 

 

S0410

Mumei Wakizashi

 

 

S0373

Mumei Kambun Wakizashi

 

 

S0407

Sukenobu Wakizashi

 

 

S0395

Rai Kinmichi Wakizashi

 

 

S0285

Nijimei Kunisuke Wakizashi

Hit Counter